Fisch - Adjustable Countersink Bit 1/8" - 5/16" D x 1-3/8" OAL

  • View a Different Image of Adjustable Countersink Bit 1/8" - 5/16" D x 1-3/8" OAL
View a Larger Image of Adjustable Countersink Bit 1/8" - 5/16" D x 1-3/8" OAL