Fisch - Tenon / Plug Cutter, 7/8" CD x 3-1/8" CL x 5-1/2" OAL

  • View a Different Image of Tenon / Plug Cutter, 7/8" CD x 3-1/8" CL x 5-1/2" OAL
View a Larger Image of Tenon / Plug Cutter, 7/8" CD x 3-1/8" CL x 5-1/2" OAL