Sole Flattening (Dai Naoshi) Plane

  • View a Different Image of Sole Flattening (Dai Naoshi) Plane
View a Larger Image of Sole Flattening (Dai Naoshi) Plane